Dansk på job

Sprog og læsning

Berendsen-medarbejdere på skolebænken i arbejdstiden

I nogle af Berendsens vaskerier er størstedelen af produktionsmedarbejderne udlændinge. I første kvartal i år har nogle af produktionsmedarbejdere været på efteruddannelse på HF og VUC Roskilde. For at tiltrække og fastholde bl.a. udlændinge bruger flere af Berendsens Kronesmiley-certificerede og svanemærkede industrivaskerier tid på at opkvalificere medarbejdernes sprog og faglighed i arbejdstiden, når det lader sig gøre i lavsæsonen i særligt Berendsens hotel- og restaurantvaskerier. Medarbejderne kommer fra Berendsens vaskerier i Roskilde og Holbæk.

”Der er ikke så travlt i restaurantbranchen lige efter jul, så i stedet for at medarbejderne har færre arbejdstimer eller er sendt hjem på dagpenge, så kan vi tilbyde dem efteruddannelse. De får et uddannelsesforløb på 3-4 uger fra kl. 8-15 hver dag på små hold,” fortæller Eva Nilsson, uddannelseskonsulent VUC Erhverv.

Virksomheden i undervisningen

Denne onsdag morgen på HF og VUC Roskilde er det et meget aktivt og veloplagt hold af medarbejdere. Underviser Marianne tager udgangspunkt i Berendsens værdier. Der er en god stemning på holdet og alle er opmærksomme. Medarbejderne nævner selv værdier som humor, hjælpsomhed og samarbejde.

De får forberedende voksenundervisning (FVU), som hjælper medarbejderne med at blive bedre til at læse, skrive og stave. Der er også fokus på sproget dansk og underviserne kobler meget virksomhedens liv aktivt ind i undervisningen.

”Den imponerende arbejdsindsats, vores medarbejdere på vaskerierne gør hver eneste dag, er hele årsagen til vores succes – og dét at de forstår vores regler og procedurer for sikkerheden og arbejdsmiljøet er helt afgørende for, at vi kan beskytte dem under deres arbejde og sikre, at de trives. Og for vores kunder er det selvfølgelig også en stor fordel, at vores medarbejdere med et bedre sprog får en bedre forståelse for deres job, så de kan give kunderne den bedste service", siger Henrik Luxhøj, administrerende direktør hos Berendsen Danmark.

E-learning i en vanskelig tid

I begyndelsen af marts blev alle skoler i Danmark hjemsendt, men i løbet af kort tid, blev undervisningen omlagt til e-learning, så kurset kunne fortsætte som planlagt. HF og VUC Roskilde har årelang erfaring med fjernundervisning, så da alle kursister og studerende blev sendt hjem, blev al undervisning omlagt til e-learning, så undervisningen kunne fortsætte – sammen med hver for sig. Det gælder også kurser for virksomheder, der kan have stor gavn af kurserne, fremfor at skulle hjemsende medarbejderne. Medarbejderne arbejder hjemme via deres pc og internettet, hvor de stilles opgaver og har kontakt med underviserne, men der er ingen tvivl om, at alle, både lærere og kursister, ønsker sig tilbage til den almindelige undervisning.

Medarbejdere fra landets førende tekstilservicevirksomhed Berendsen får nye kvalifikationer og efteruddannelse på Hf og VUC Roskilde. På billedet ses vores hold med læsning, skrivning og stavning.