Hf enkeltfag som fuld hf

Hf enkeltfag er for dig, der gerne vil tage en gymnasial eksamen på en fleksibel måde ved selv at sammensætte dit studieforløb.  

Du har mulighed for at kombinere Hf enkeltfag med fag på HF Online, hvor undervisningen foregår 100 % online eller med fag, hvor hele eller dele af faget læses på hold sammen med andre kursister.

Hvis du vælger at tage alle de fag, der indgår i en hel HF-eksamen, får du adgang til: 

  • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi) 
  • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor) 

Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse et par ekstra fag på højere niveau. Det kan din vejleder hjælpe dig med.  

Obligatoriske fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Historie B
Religion C
Samfundsfag C
Geografi C
Kemi C
Biologi C

Du vælger derudover et af følgende kreative valgfag:

Billedkunst, design & arkitektur, mediefag, musik eller idræt.

To Søde Studenter Piger

Udvidet hf - med overbygning (adgang til UNI)

Som hovedregel skal du have 2 ekstra fag: Ét på C-B niveau og ét på B-A niveau.

Der findes forskellige afvigelser fra denne model, men det afhænger af dine valg af valgfag.

Kom og snak med en studievejleder, hvis du vil læse hf med overbygning.

Vejledning

;