KJ4A7453

3-årig ASF-linje

3-årig hf

Har du brug for lidt længere tid til din hf?

HF A+ er et tilbud til unge med en ASF-diagnose eller med lignende støttebehov.

 

Linjen læses på 3 år og der er fokus på tydelige rammer med fast lokale, et skoleskema som er simpelt og forståeligt. Skemaet indeholder max. 25 timer om ugen. Lærerne har erfaring og efteruddannelse på området.

 

På vores afdeling i Roskilde kan du starte direkte fra 9. klasse. 

 

I Køge kan du læse HF A+ på hf enkeltfag - og kan optages min. et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

HF A+ 3-årig hf

På vores afdeling i Roskilde kan du starte direkte fra 9. klasse. Du læser en gymnasial uddannelse ligesom en 2-årig hf - blot på 3 år. Det er en god mulighed for dig, der har brug for lidt længere tid til din ungdomsuddannelse.

Du ansøger via optagelse.dk - kontakt vores studievejledning inden ansøgning.

Når du søger via optagelse.dk skal du tilføje "Forrang" og markere i "Klasser for elever med særlige behov (forlænget forløb)".

Vi anbefaler, at du vedhæfter dokumentation på diagnose i din ansøgning. Du kan også i bemærkning skrive, at du søger ASF-linjen. 

Vi afholder visitationssamtale med alle ansøgere, som opfylder de faglige krav til at påbegynde. Samtalen fokuserer på de sociale og personlige kriterier, som vi anser for betydende for om en ansøger kan profitere af den ramme, som HF A+ tilbyder.

Du kan søge helt frem til august.

Klarhed og forudsigelighed  

 • Tydelighed i indhold, instruktioner, forventninger og krav.
 • Fleksibelt undervisningsmiljø med klare rammer.
 • Undervisningen tilpasses pædagogisk.
 • Formål og mening skal stå tydeligt for de unge.
 • Tydelige klasserumsregler for samarbejde og trivsel (arbejdsro, god tone osv.).

Autismevenlig undervisning

 • Eget lokale - indrettet med fokus på unge med en ASF-diagnose eller lignende støttebehov.
 • Vi tilpasser undervisningen ud fra mange års erfaringer med udfordrede målgrupper.
 • Særlig SPS-støtte tilbydes.
 • Første år foregår undervisningen udelukkende i egen klasse.
 • Særlig vægt på klare strukturer.
 • Fokus på forældre/pårørende kontakt.
 • Max. 25 elever i klassen.
Aia C23 Symboler Oversigtsskilte (3)

Adgang til videregående uddannelser

Med en hf får du direkte adgang til videregående uddannelser.

Skal du på universitetet kræves supplerende fag. Det hjælper vi dig med.

Lærerne i de forskellige fag arbejder sammen, så undervisningen er målrettet den fagpakke du har valgt. 

Læs om de obligatoriske fag og valgfag her.

Kristoffer Fiil Hegaard (1)

Kristoffer Fiil, 18 år, læser 3-årig ASF-linje

Det betyder meget for ham, at alle elever i klassen har en form for ASF-diagnose.


”Jeg har tidligere haft svært ved at forstå mine klassekammerater, og jeg følte mig presset i skolen. Her er der masser af støtte fra lærerne og vores faste mentor, som er god til at ringe, hvis man ikke er i skole," siger Kristoffer, der spiller computerspil i sin fritid og har interessen til fælles med flere fra klassen.


"Jeg kan klart anbefale denne klasse til de unge, der kæmper i deres nuværende uddannelse” siger Kristoffer Fiil, der efter hf vil læse videre på universitetet.

Drenge Og Lærer
To Studenter

Stærkt socialt fællesskab

Vi rummer hinanden og forventer også, at du gør det. Vores hf-elever er typisk 17-23 år. Nogle er yngre og andre ældre.  

12 hf-klasser

Vi har i alt 12 hf-klasser på skolen, samt hf-enkeltfag og andre uddannelser, så kantinen summer altid af liv.

Der er fester, fredagsbar og mange aktiviteter på tværs af klasserne.

Klassen er på ture sammen og der vil være oplæg, sociale arrangementer og projektperioder, der ryster jer godt sammen. Ligesom klassen har mulighed for at rejse på studietur.

Lærerne er engagerede og arbejder tæt sammen om at gøre undervisningen spændende og målrettet. Der er stor fokus på god elevtrivsel.

Ofte foregår undervisningen også udenfor. Matematik i gården, tur til havnen og samle skrald eller vandprøver fra Kornerup Å.

Du får løbende feedback på, hvordan du klarer dig i de forskellige fag og gode råd til, hvad du skal arbejde med både fagligt og personligt.

Skriver På Computer

Ingen standpunktskarakterer

På 3-årig hf slipper du for standpunktskarakterer i løbet af året. 

Du skal til gengæld til eksamen i alle fag. Nogle fag afslutter du efter første år og resten det sidste år.

Du får ikke årskarakterer, så det er kun eksamenskarakterer, der kommer til at stå på dit eksamensbevis.

IMG 4621

Fast mentor i HFA+ klassen

Jeg har fokus på, at eleverne hurtigt lærer hinanden at kende, så de kan føle sig trygge i hinandens selskab. Det har også stor betydning for deres indlæring. Jeg fremhæver deres styrker for at opbygge deres selvforståelse og selvværd, forklarer mentor Morten Schultz Rose.

Jeg er en del i klassen og er opmærksom på deres trivsel. Kommer en elev ikke i skole, er kontakter jeg eleven eller elevens netværk.

Har du spørgsmål til 3-årig hf optag? 

RJJ Jesper Kjær Jacobsen

Jesper Kjær Jacobsen

Studievejleder HF og socialrådgiver

Hjælp til SPS og ved akut krise, opskrivning til studiebolig, støtte på studiet, hjælp med det offentlige.

tlf.: 40125529
RJA Jan Larsen

Jan Larsen

Studievejleder HF
tlf.: 46308600
Ordblinde Hf Hue

Søg hf inden den 1. marts

Du skal du søge Hf inden 1. marts 2024Optagelse.dk

Vælg Hf og VUC Roskilde-Køge som 1. prioritet.

Vores skole er i en ”Afstandszone”, så det er transporttid fra dit hjem til skolen, der er afgørende.

 • Hvis der er plads til alle ansøgere på den skole, du har søgt som 1. prioritet, får du en foreløbig plads.
 • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, er det ansøgere med kortest transporttid, der først får en foreløbig plads.

Du får besked efter 15. maj, om du er kommet ind på din 1. prioritet - eller din 2. eller 3. prioritet.

Læs mere om adgangskrav på UddannelsesGuiden

 

Særligt ved 3-årig hf ASF-linje:

Du søger på optagelse.dk. Du skal vælge HF2 og i kryds i feltet "Forrang" samt sætte kryds i boksen "Klasser for elever med særlige behov" (fx autisme).

Hvis du har problemer med tilmeldingen så kontakt vores: Studievejledere

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår er der informationsaften/åbent hus?

Vi holder altid informationsaften i januar. Hold øje med hjemmesiden.

Hvor foregår undervisningen?

2-årig og 3-årig hf foregår på vores skole midt i Roskilde centrum tær på Roskilde station.

Adressen er: Læderstræde 4, 4000 Roskilde.

Hvor lang tid tager det at læse hf?

Det tager 2 år at læse 2-årig hf. Du kan også læse 3-årig hf for ordblinde og 3-årig hf for unge med autisme.

Du kan også sammenstykke din hf selv under hf enkeltfag og læse det over fx 3-4 år.

Kan jeg få SU, mens jeg læser hf?

Ja, du kan søge SU, når du fylder 18 år.

Ansøg hos SU her.

Hvornår er der optagelsesprøver?

Du kan komme til optagelsesprøve, hvis du går i 9. eller 10. klasse og ikke opfylder kravene til optagelse. Prøven består af en skriftlig prøve og en samtale. De foregår begge på Hf og VUC Roskilde-Køge og tager 4-5 timer.

De konkrete datoer og vejledning kan du få ved at spørge i studievejledningen.

Hvordan er hf-uddannelsen opbygget?

HF-uddannelsen er opbygget i semestre:

 • 1. semester består af obligatoriske fag, herunder det praktiske eller kreative fag, du har valgt.
 • 2. semester består af obligatoriske fag herunder kulturfagene. På 2. semester vælger du endeligt din fagpakke.
 • 3. og 4. semester har du obligatoriske fag og går i gang med fagene på din fagpakke og dit valgfag på B-niveau.
 • Alle semestre indeholder projekt- og praktikperioder hvor du skal arbejde med forskellige projekter og karrierelæring.

Hvilken støtte kan jeg få?

Vi har en bred palette af støtte som fx værksted/lektiehjælp, socialrådgiver, SPS, mentor, studiecoach og ordblindestøtte.

Tal med vores studievejledning

Vigtige datoer på HF

22

Dec

Juleferie start

2

Jan

Undervisning start

19

Feb

Vinterferie start

23

Feb

Vinterferie slut

Se kalender og ferieplan
Nanna

Nanna Jensen, 21 år, læser 3-årig HF ASF-linje.


”Jeg skal kende lektier og plan for dagen, så jeg kan forberede mig. Lærerne er virkelig passionerede og brænder for deres fag. Nogle gange er de så ivrige, at de faktisk glemmer tiden op til en pause,” siger Nanna med et smil.


Nanna Jensens interesser er sprog og kultur, og hun er ved selv at lære russisk.
”Jeg kan rigtig godt lide at gå i skole og vi hygger os i klassen i pauserne med fx UNO-spil. Jeg elsker at lære og jeg laver også mange noter til timerne, ” siger hun.

Calendar
Åbent hus
;