Om os

Hf og VUC Roskilde-Køge tilbyder uddannelse til voksne.

Skal du kvalificere dig til videre uddannelse, forbedre dine muligheder i dit arbejdsliv eller få ny viden og inspiration, så har vi et bredt undervisningstilbud, tilrettelagt som enkelte fag eller sammenhængende forløb.

Vi har respekt for den enkeltes måde at lære på, og kursisterne har medindflydelse på undervisningen.

Studiemiljøet er seriøst og inspirerende, og lærerne er fagligt dygtige og erfarne voksenundervisere.

Undervisningen afsluttes med prøver og eksamen, så du får papir på, hvad du har lært.

Du kan starte direkte fra 9.-10. klasse på 2-årig hf og på vores 3-årige hf for ordblinde.

Der er både undervisning om dagen og om aftenen på 9.-10. klasse niveau og hf-niveau.

Vi har undervisning i Roskilde midtby og i Køge Campus.

Vi har førende ordblindeeksperter og tilbyder også Forberedende Voksenundervisning (FVU) til dig, der vil blive bedre til dansk og matematik.

Vi underviser også på virksomheder og samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner.

Vores studievejledere kan hjælpe med at finde det rigtige niveau og den tilrettelæggelse, der passer dig.